Stryn vidaregåande skule

Yrkesretting av matematikkfaget

Prosjektnamn:
VG1 Restaurant- og matfag
VG1 Bygg- og anleggsteknikk
Bakgrunn for prosjektet;
Styrke den ordinære opplæringa
Vi vil at elevane skal opne opp for, verte glad i og like matematikk og rekning.
Ny GIV
Fleire ungdommar gjennomfører den vidaregåande opplæringa
Motivere elevane for faget matematikk
Viktig at elevane kan matematikk og rekning
Inspirere sterke elevar til vidare satsing på matematikk
Inspirere svake elevar til å kome vidare i faget
pp