Velferdsteknologi i utdanninga
- framtidsretta og spennande samarbeid mellom Stryn og Eid
velferd

Helse- og oppvekstfag ved Stryn vidaregåande skule og Elektrofag ved Eid vidaregåande skule har kobla seg sammen i eit unikt samarbeidsprosjekt.
Hovudfokus i prosjektet er følgjande;
Korleis kan kommune, lokalsamfunn, næringsliv og skule samarbeide om å møte framtidas omsorgsbrukarar?

2015.05.22 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Konferanse på Skei
Samarbeid skule - næringsliv
Skei

Sist veke var lærarar frå yrkesfag ved dei vidaregåande skulane, bedriftsrepresentantar,opplæringskontor og representantar frå fagopplæring samla på Skei.
Hovudfokus på konferansen var å vidareutvikle eksisterande samarbeid og bygge nye nettverk innan fag - og yrkesopplæringa.

2015.05.21 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Har du søkt læreplass?
info

Når du har fått læreplass må du gi melding til Opplæringsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune.Dersom du ikkje har fått læreplass innan 1.august må du og gi tilbakemelding..
Skjema som skal nyttast ved tilbakemelding finn du på neste side.

2015.05.06 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Kjekk og lærerik studietur til Oslo
oslo front

Elevar og lærarar på VG2 Helsearbeidarfaget har vore til Oslo på studietur.På programmet stod bl.a. besøk på Rikshospitalet, Kirkens Bymisjon og Norsk Teknisk museum.
Les rapporten frå elevane om deira faglege,kulturelle og sosiale opplevingar på neste side.

2015.04.24 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Nordfjord sin mest trafikksikre russebil
ny russ

Kåringa av Nordfjord sin meset trafikksikre russebil gjekk til Stryn vidaregåande skule og jentene Christine Eikenæs Isehaug, Ingrid Kvåle Faleide, Astrid Stensvand Tenden, Eline Blaalid, Alma Marie K. Berstad, Siri Hinteregger, Vanessa Sunde Hoel og Emilie Eikens Vik.
Jentene får kr 3000 frå Sparebanken Sogn og Fjordane og vi gratulerer!.

2015.04.24 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Fagdag for 9.klasse
fagdag

I går fekk 9.klassingane i Stryn og Hornindal kunnskap om og kjennskap til framtidige læreplassar og arbeidsplassar lokalt i Stryn.
Fagdagen var eit samarbeid mellom arbeids- og næringsliv, vidaregåande skule og ungdomsskulane i Stryn og Hornindal.

2015.04.23 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Sommarskule på Mo
sommar 2

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Mo og Øyrane vidaregåande skule arrangerer sommarskule på Mo i veke 26 og 27 – for deg som treng bestått matematikk eller naturfag på vg1-nivå yrkesfag.

2015.04.20 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Gratis vidaregåande opplæring for vaksne
søknadsfrist 10. mai
vaksne

Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til gratis opplæring spesielt tilpassa vaksne.Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring for vaksne både i fag til generell studiekompetanse og yrkesfag frå hausten 2015.

2015.04.20 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Frukt, vann og tobakksfri dag
frukt

Onsdag 15.april i lunchen markerer vi både Tobakksfri dag, Frukt- og grønt dag og Vanndagen.
Markeringa er ein del av folkehelsearbeidet ved skulen, og er eit samarbeid mellom folkehelsegruppa ved skulen, Stryn kommune ved folkehelsekoordinator, helsestasjonen og tannhelsetenesta.

2015.04.15 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
God Påske!
påske front ny

Fin påskeavslutning i kantina på Stryn vidaregåande skule på fredag. Miljøkoordinator Therese var primus motor for trekning av påskekurv til elevane. 1STA vart dei heldige vinnarane.

God Påske til elevar, lærarar, foreldre og våre samarbeidspartar!

2015.03.30 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Google søk
Direkte til

facebook

Telegrafen

Vigo

Vil bli

Utdanningsdirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Direkte til

Stryn

Stryn kommune

Hornindal kommune

Fjordingen

Sunnmørsposten

Stryn vidaregåande skule
For deg som vil litt meir