Høg gjennomføring på Stryn vidaregåande skule
sm

Tett oppfølging aukar gjennomføringsgraden. Stryn vidaregåande skule har ei positiv utvikling på tal elevar som fullfører og består den yrkesfaglege opplæringa..
Dette speglar kvalitet og relevans i opplæringa og godt samarbeid med arbeids- og næringslivet

2016.02.10 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Omsorgsteknologi
Nasjonalt fokus på Stryn vidaregåande skule
vf

I går hadde Stryn vidaregåande skule besøk frå NRK. Hovudfokuset var sett til den nye opplæringsleilegheita innan Omsorgsteknologi, som er unik innan opplæring på fagarbeidarnivå på landbasis.
Sjå innslaget frå NRK som vart sendt i Vestlandsrevyen og på Riksmedia i går på Facebooksida vår!

2016.02.04 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Praksisnær læring
Med fokus på samisk kultur og tradisjon
b

Gjennom opplæringa på VG2 Reiseliv skal elevane gjere seg kjend med lokal, nasjonal og internasjonal kultur og tradisjon. I går stod samane sin kultur og tradisjon på timeplanen, der elevane også laga Bidos - samane sin nasjonalrett. Ei spennande økt med stort læringsutbytte!

2016.02.04 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Nedrebergtunet
- A Norwegian Fresco in Nordfjord -
n

Tirsdag denne veka fekk elevane på Service og samferdsel, VG1 og VG2 oppleve Nedrebergtunet. Torild Nedreberg gav elevar og lærarar ein dag dei seint vil gløyme.
Dagen vart avslutta med ei aldeles nydeleg servering av heimelaga vørterbrød, heimelaga syltetøy, kafffi og te!
2016.01.29 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
"Sjef i eige liv"
2

Mandag 1.februar får elevane på VG1 Studiespesialiserande og VG2 yrkesfag delta på programmet "Sjef i eige liv".
Opplegget er i regi av Ungt Entreprenørskap og vert gjennomført i 2.økta i Auditoriet.

2016.01.27 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
OL- elden på plass i Stryn fredag 22.januar
2 ol

Som einaste plass i fylket fekk Stryn besøk av OL-elden fredag kveld.
Dagen starta på Stryn vidaregåande skule med felles samling for alle elevane. Kl. 18.00 var det fakkeltog medan sjølve fakkelseremonien og tenning av OL-elden skjedde kl 19.00

2016.01.25 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Privatisteksamen vår 2016
Frist for oppmelding 1.februar
pr

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i vidaregåande skule og tverrfagleg eksamen for praksiskandidatar og lærlingar.

Meir informsjon på neste side

2016.01.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Søke skuleplass og læreplass
vigo

Det vert høve til å søkje på www.vigo.no frå torsdag 7. januar.
Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 ligg på www.vilbli.no.

2016.01.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
God Jul og Godt Nytt År!
jul 15

Vi ønskjer elevar,tilsette, foreldre og samarbeidspartar gjennom året;

Ei riktig God Jul og Eit Godt Nytt År!
2015.12.18 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
9 ungdomsbedrifter etablert på Stryn vidaregåande skule
m

Sist tirsdag vart det etablert heile 9 ungdomsbedrifter på Stryn vidaregåande skule.
8 av bedriftene er på Bygg- og anlegg knytt opp mot ulike byggoppdrag. Ei av bedriftene på Service og samferdsel.
Eivind Husabø og Holger Aasen frå Ungt Entreprenørskap var på skulen og bistod elevar og lærarar i arbeidet.

2015.12.10 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Google søk
Direkte til

facebook

Telegrafen

Vigo

Vil bli

Utdanningsdirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Direkte til

Stryn

Stryn kommune

Hornindal kommune

Fjordingen

Sunnmørsposten

Stryn vidaregåande skule
For deg som vil litt meir