God Sommar!
sommer 15

Vi ønskjer elevar, foreldre, tilsette og samarbeidspartar ein ruktig God Sommar!
Arbeidsåret for pedagogisk personal startar 11.august og skuleåret for elevar mandag 17.august.

2015.07.07 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Tidsplan for ordinært inntak - skuleåret 2015 - 16
logo vigo

7. juli - melding blir sendt til alle søkjarane - første inntak
15. juli - svarfrist første inntak
31. juli - melding om andre inntak med svarfrist 5. august.
10. august - skulane tek over inntaket

2015.07.07 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Vakkert og vått
flo

Elevane på VG1 Service og samferdsel var på naturfagtur til Flostranda Naturreservat i går med faglærar Per Ingebrigt Karbø.
Elevane fekk lukte på lind, ramslauk, myske og mårdrit, og smake på gaukesyre og høyrte bokfink, svarttrost og gransangar. Og - det var vakkert og vått....sjå på neste side.

2015.06.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Norges finaste klasserom....
br

Elevane på VG2 Transport og logistikk og VG2 Byggteknikk var denne veka på friluftstur i Brenndalen. Kroppsøvingslærar Anders Vonheim tok elevane med på ei unik naturoppleving i Norges finaste klasserom.

2015.06.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Flott tur til Hakallegarden
hak

Tirsdag denne veka var ei gruppe elevar på tur til Hakallegraden i Vanylven. Hakallegarden er kjent frå NRK Super i serien om "Marit og dyra".
Sjå bilder frå ein opplevelsesrik dag på neste side.

2015.06.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Velferdsteknologi i utdanninga
- framtidsretta og spennande samarbeid mellom Stryn og Eid
velferd

Helse- og oppvekstfag ved Stryn vidaregåande skule og Elektrofag ved Eid vidaregåande skule har kobla seg sammen i eit unikt samarbeidsprosjekt.
Hovudfokus i prosjektet er følgjande;
Korleis kan kommune, lokalsamfunn, næringsliv og skule samarbeide om å møte framtidas omsorgsbrukarar?

2015.06.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Nye prosjektmidlar til Stryn frå Utdanningsdirektoratet
køben

Stryn vidaregåande skule har fått prosjektmidlar frå Utdanningsdirektoratet også for kommande skuleår til utprøving av vekslingsmodellar på Bygg- og anleggsteknikk.
Hovudfokus i prosjektet er å skape kvalitet og relevans i den 4-årige opplæringa i samhandling med lokalt og regionalt næringsliv gjennom utprøving av fleksible opplæringmodellar.

2015.06.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Viktig melding til elevar
Bestilling av elev-pc
elevpc

Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten?

Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille den innan 3. juli.

2015.06.03 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Viktig melding frå Lånekassen
lånekassen

Færre får grunnstipend skuleåret 2015-16.

Bakgrunnen for endringa er at grunnstipendet skal møte dagens familiesituasjon og den reelle familieøkonomien på ein meir treffsikker måte. Les om endringane på neate side.

2015.06.03 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Mentoropplæring
dr juni

28.mai gjennomførte miljøkoordinatoren vår, Therese Dispen mentoropplæring på Skyttarhuset.
Mentorane i "Drømmeskolen" er no godt skulert og klar til å møte nye og gamle elevar i august.

2015.06.03 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Google søk
Direkte til

facebook

Telegrafen

Vigo

Vil bli

Utdanningsdirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Direkte til

Stryn

Stryn kommune

Hornindal kommune

Fjordingen

Sunnmørsposten

Stryn vidaregåande skule
For deg som vil litt meir