"Energi for framtida"
Innovasjonscamp 2015
g

56 elever frå VG1 Studiespesialisering deltok i dag på innovasjonacampen om energi og klima.
Det var jobbing under høgt trykk frå kl. 09.00 til presentasjonen skulle vere klar lokalt kl. 15.00.
Fylkesfinalen vart overført via videostudio kl. 17.30.
Stryn leverte prestasjonar som var både framtidsretta,innovative og hadde høg kvalitet!

2015.11.24 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Interessant og lærerikt besøk på Hotell Alexandra
r

Sist veke var elevar og lærarar på VG2 Reiseliv / VG2 Sal, service og sikkerheit på fagleg ekskursjon til Hotel Alexandra i Loen.
På agendaen stod hotellet si historie, driftskonseptet i dag, spa og bad, mat og vin samt Via Ferrata og framtidsprosjektet Hoven.
Elevar og lærarar takkar for eit flott og lærerikt besøk!

2015.11.23 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Foreldresamtale
foreldre

Denne veka inviterer kontaktlærar til samtale med foreldre og elev.

Mandag for VG1 og VG2 yrkesfag.
Tirsdag og onsdag for VG1 og VG2 studieførebuande.

2015.11.22 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Elevundersøkinga
logo udir

Elevundersøkinga er ei årleg nasjonal undersøking der elevane gir tilbakemelding om viktige forhold som gjeld motivasjon, læring, trivsel o.a. i skulekvardagen.
På Stryn vidaregåande skule gjennomfører vi undersøkinga i veke 48/49.
På neste siide finn du meir informasjon og lenkje til påloggingssida .

2015.11.22 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Omsorgsteknologi på timeplanen
Spennande møte mellom to fagretningar
front 18

Elevane på Dataelektronikarfaget ved Eid vgs og elevane på Helsearbeidarfaget i Stryn samarbeidde i går med ulike caser knytt til Omsorgsteknologi.
Resultatet vart svært gode faglege løysingar frå elevane der teknologien skulle balansere med "Dei varme hendene"

2015.11.19 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Karrieredag på Stryn vidaregåande skule
k

Mangfaldet av private og offentlege bedrifter, opplæringskontor og kommune profilerte seg i dag med presentasjonar og stands på den lokale Karrieredagen.
Målgruppa for Karrieredagen var elevar frå ungdomstrinnet frå Stryn, Olden og Hornindal og elevar frå Stryn vidaregåande skule.

2015.11.19 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Den kulturelle skulesekken
dr

Korleis er det å leve under dronane? Og korleis er det å drepe menneske på andre sida av jorda med ein joystick?

Ondag 11.november får elevane på VG1 sjå filmen "Drone" i Stryn kulturhus kl. 12.45.

2015.11.09 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Praksisnær læring
ha

Korleis er hjertet bygd opp og systematisert?
Kva funksjon har hjertet i kroppen?
Det vart praksisnær læring og verifulle erfaringar for elevane på VG2 Helsearbeidarfaget då dei sist torsdag fekk "operere" grisehjerter.

2015.11.09 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Nordfjord opplæringskontor
fagbrev

28.oktober vart det vart gjort vedtak i Fagopplæringsnemda om at Nordfjord opplæringskontor vert godkjent som opplæringskontor i Sogn og Fjordane i følgjande fag: Kontor- og administrasjonsfaget, Salsfaget og Helse- og oppvekst.

2015.11.04 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Undervisningsstilling
Matematikk og Naturfag
logo

Vikarstilling i inntil 40% i matematikk og naturfag er ledig ved Stryn vidaregåande skule frå 1.november 2015.
For meir informasjon - Sjå ledige stillingar i Stryn.

2015.10.18 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Google søk
Direkte til

facebook

Telegrafen

Vigo

Vil bli

Utdanningsdirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Direkte til

Stryn

Stryn kommune

Hornindal kommune

Fjordingen

Sunnmørsposten

Stryn vidaregåande skule
For deg som vil litt meir