Karrieredagen 2015 på Stryn vidaregåande skule
Onsdag 21.januar
ny

På årets karrieredag vil representantar frå lokalt arbeids- og næringsliv, opplæringskontor og andre relevante aktørar vere attraktive tilbydarar av framtidige læreplassar og kompetansearbeidsplassar.
Målet er å vise elevar frå ungdomstrinnet og vidaregåande skule breidda i yrke og utdanning.
2015.01.18 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Rett til VG4 påbygging til generell studiekompetanse
etter bestått fag- og yrkesopplæring
ny

Alle som har bestått fag- eller yrkeskompetanse i 2014 eller seinare har denne retten, ein rett dei må ta ut innan det året dei fyller 24 år.
Søkjarar til VG4 påbygging konkurrerer ikkje på VG2 karakterane, men har rett til reservert plass!

2015.01.07 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Auka eksamensgebyr til privatisteksamen
pr

Frå 2015 blir det auka eksamensgebyr for privatistar. Dersom du melder deg opp til eksamen og ikkje har tatt faget tidlegare, er gebyret på 1000 kroner. Har du tatt faget før og vil forbetre karakteren din, er prisen 2000 kroner.

2015.01.07 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Informasjon om privatisteksamen
Frist for oppmelding 1.februar
pr

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i vidaregåande skule og tverrfagleg eksamen for praksiskandidatar og lærlingar.
Frist for oppmelding til eksamen på Privatistweb er 1.februar.
Sjå neste side for meir informasjon.
2015.01.06 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Søknad til vidaregåande opplæring
skuleåret 2015-16
vigo

Frå veke 2 er det muleg å søkje vidaregåande opplæring gjennom www.vigo.no.
Det er laga søkjarhandbok som inneheld nødvendig informasjon om søking og inntak til vidaregåande opplæring i skule og i bedrift.
2015.01.02 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
God Jul og Godt Nytt År!
jul 14

Vi ønskjer elevar,tilsette, foreldre og samarbeidspartar gjennom året;

Ei riktig God Jul
og Eit Godt Nytt År!
2014.12.19 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Trygt heim for ein 50-lapp
trygt heim

«Trygt heim for ein 50-lapp» blir køyrt frå fleire tettstadar natt til 27. desember (3. juledag) 2014, og også natt til søndag den 4. januar 2015.

Sjå rutene på dei forskjellige tettstadene på neste side.
2014.12.19 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Flott og stilfull juleavslutning
jul

Elevar og tilsette var i kveld samla til felles juleavslutning på Stryn vidaregåande skule.
Det var ei stilfull avslutning med program i Kulturhuset og julemiddag på skulen etterpå.

Sjå programmet for kvelden på neste side.
2014.12.18 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Reiseliv og spissa idrettstilbod
til Stryn vidaregåande skule
info

Fylkestinget har gjort vedtak om at Stryn vidaregåande skule får starte opp med opplæring innan VG2 Reiseliv og spissa idrettstilbod til toppidrettsutøvarar.
Opplæringa startar frå skuleåret 2015 - 16.
2014.12.12 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Velferdsteknologi på agendaen
vf front

Onsdag var representantar frå kommunar, forsking, helsepersonall og opplæring samla på Skei til felles konferanse i Velferdsteknologi.
Eid og Stryn vidaregåande skule skal samarbeide i eit felles prosjekt med opplæring knytt til velferdsteknologi.

2014.12.12 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Google søk
Stryn vidaregåande skule

2

3

1

Direkte til

facebook

Telegrafen

Vigo

Vil bli

Utdanningsdirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Direkte til

Stryn

Stryn kommune

Hornindal kommune

Fjordingen

Sunnmørsposten

Stryn vidaregåande skule
For deg som vil litt meir