Drømmeskolen
dr

Drømmeklassen 2 vart gjennomført på Stryn vidaregåande skule veka før vinterferien i alle VG1 klassane.
Flott innsats av mentorar og ressursgruppe!.

Sjå bilder frå Drømmeklassen 2.på neste side

2015.02.26 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Strålande Vinterfest
fest ny

Fredag før påske arrangerte elevmentorane stor vinterferiefest for alle medelevane på Stryn vidaregåande skule.
På menyen stod Hjertejakt, Candy Drop, Vinn på minuttetaktivitetar.

Sjå bildene på neste side.

2015.02.26 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Framtidshuset
- Spenstig prosjekt på VG2 Byggteknikk -
b

I prosjektet arbeider elevane i grupper der dei skal designe sitt Framtidshuset.I går var arkitekt Tore Geir Aalnd rettleiar for elevane. Aalnd bidrog med mykje nytting læring om kva som var viktige moment gjennom byggeprosessen - frå ide til ferdig hus.

2015.02.26 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Skulemeisterskap i handball for vidaregåande skular i Stryn
hand ny

Onsdag 25.februar arrangerte Stryn vgs skulemeisterskap i handball. Klasse 2id med kontaktlærar Jon Terje var ansvarlege for arrangementet.
Alle vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane og nokre på Sunnmøre var inviterte, men det var kun Flora og Volda i tillegg til arrangørklubben som stillte lag.

2015.02.26 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Besøk frå Tonning Barnehage
b front

I går hadde elevar og lærarar på VG1 Helse- og oppvekst besøk frå Tonning Barnehage.
Spennande og lærerik dag der kommunikasjon med barn var fokusområde.
I tillegg var det ulike aktivitetar og felles matpakkelunch.

2015.02.25 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Informasjon om Meningokokkvaksine
VIP

Helsesøster og skulelege vil informere alle elevane våre om meningokokkvaksine.Dei som er russ, både på yrkesfag og studieførebuande vil få denne informajonen den dagen det er russeinformasjon, 11.mars
For dei andre elevane har vi gjort avtale om 4.mars. Sjå plan på neste side

2015.02.24 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Ny avtale med Ungt Entreprenørskap
ue

Fylkeskommunen har inngått ein toårig avtale med Ungt Entreprenørskap (UE) om arbeid med nyskaping og etablering i skulen.
I perioden 2015-2016 vil fylkeskommunen årleg bidra med 900 000 kr til UE.

2015.02.16 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Utdanningsval 9.klasse
tema

Vi ønskjer 9.klasse elevane frå Nordfjord velkommen til hospiteringsdagar
på Stryn vidaregåande skule 9. og 10.mars.

Informasjon og planar finn du på neste side.
2015.02.16 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Stryn vidaregåande skule Miljøtfyrårnsertifisert
miljø

Fredag overrekte ordførar Sven Flo dokumnetasjonen på at Stryn vidaregåande skule er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.
Alle bedrifter som er sertifisert tilfredstillar krav om: Systemkrav, Arbeidsmiljø, Innkjøp, Energi, Transport, Avfall, Utslepp av vatn og Estetikk.

2015.02.16 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Stryn vidaregåande skule på TV 2 nyheitene
front

Fredag kveld var Stryn vidaregåande skule i media. Bakgrunn for merksemda var elevar og foreldre sin aksjon mot ny forskrift i Opplæringslova § 6-5.
Dette har ført til ei omstridt praksisendring og råkar elevar som bytta utdanningsprogram i fjor. Dei mister retten til å forbetre kakakterane sine og må betale 2000 kr per eksamen som privatist.
2015.02.01 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Google søk
Stryn vidaregåande skule

2

3

1

Direkte til

facebook

Telegrafen

Vigo

Vil bli

Utdanningsdirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Direkte til

Stryn

Stryn kommune

Hornindal kommune

Fjordingen

Sunnmørsposten

Stryn vidaregåande skule
For deg som vil litt meir