VG2 Transport og logistikk i Stryn
- også kommande skuleår!
TL 15

Stryn vidaregåande skule beheld utdanninga innan VG2 Transport og logistikk skuleåret 2015-16.
Dette vart klart etter møte i Hovudutval for opplæring i dag.

2015.03.25 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Rekordmange opplevde stolt augneblink
fagbrev 15

Om lag 170 mottakarar av fag- og sveinebrev var til stades under utdelinga på Hotel Alexandra fredag kveld. Det har aldri vore fleire.
Eit fagbrev gir personleg utvikling og tryggleik for den enkelte. Dette er kjernen i samfunnsutvikling. Fagfolk medfører auka konkurranseevne, sa fylkesdirektør Bekka Skaasheim

.
2015.03.25 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Rektor for 2 dagar
elevstyrt

Sist torsdag og fredag var det elevstyrt skule med Mari Frausing som rektor.
Elevane gjorde ein glimrande jobb, både med god undervisning i klassane og elles alle andre funksjonane som er vilktige i skulekvardagen.

2015.03.24 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Nasjonalt fokus på Stryn vidaregåande skule
film front

Stryn vidaregåande skule var arena då Filmmakeriet AS skulle lage informasjonsfilm om Drømmeskulen. Indformasjonsfilmen sette fokus på gode klasse- og læringsmiljø, og skal nyttast nasjonalt av organisasjonen Vakse for barn. Ressursgruppa for Drømmeskulen, elevmentorane, elevar og tilsette var filmstjerner for ein dag under opptaket 17.mars.

2015.03.24 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Vektaropplæring på Stryn Torg
vektar

Elevane på VG2 Sal, service og sikkerheit har sidan november hatt Stryn Torg som opplæringsarena i delar av Sikkerheitsfaget. Elevane har laga system innan Sikkerheitsplanlegging og rapportering, og utøver no dette i praksis.
Eit realistisk og fruktbart samarbeid som er under vidareutvikling.

2015.03.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Lærerike og kreative hospiteringsdagar
på Stryn vidaregåande skule
u front

Mandag og tirsdag denne veka har elevar frå 9.klasse i Nordfjord vore på hospiteringdagar på Stryn vidaregåande skule.
Det var høg aktivitet rundt om på dei ulike utdanningsprogramma med spennande teoretiske og praktiske oppgåver.

Sjå bilder frå hospiteringsdagane på neste side.

2015.03.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Krafttak mot kreft 2015
krafttak

Russen har samla inn totalt kr. 175.365,50 til Kreftforreninga!

Fantastisk resultat!

2015.03.11 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Utdanningsval 9.klasse
tema

Vi ønskjer 9.klasse elevane frå Nordfjord velkommen til hospiteringsdagar
på Stryn vidaregåande skule 9. og 10.mars.

Informasjon og planar finn du på neste side

2015.03.04 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
XL - Mestermøte 2015
xl 2

Tirsdag og onsdag denne veka deltek to lærarar frå Bygg- og anlegg frå Stryn vidaregåande skule på XL- Mestermøte i Oslo.
Leverandørar frå ulike firma vil presentere nye produkt og trendar innan byggbransjen på messa.

2015.03.04 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Skidag torsdag 5.mars
skidag 15

Torsdag 5.mars vert det skidag for elevar og tilsette på¨Stryn vidaregåande skule.

Sjå opplegg for dagen på neste side.

2015.03.04 av Johanne Elisabet Sørdal [Les meir...]
Google søk
Direkte til

facebook

Telegrafen

Vigo

Vil bli

Utdanningsdirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Direkte til

Stryn

Stryn kommune

Hornindal kommune

Fjordingen

Sunnmørsposten

Stryn vidaregåande skule
For deg som vil litt meir