Eksamensgjennomføring

Skriftleg og muntleg eksamen våren 2022 vert truleg avlyst!

Regjeringa føreslår å avlyse alle ordinære eksamenar for elevar våren 2022. Framlegget har høyringsfrist 20. februar, med endeleg vedtak kort tid etterpå.

Privatisteksamen, fag- og sveineprøvar skal gjennomførast.

Les meir på Regjeringa.no.

Eksamensansvarleg

Har du spørsmål vedrørande eksamen, ta kontakt med Anita.

Anita Elisabet Flo

ass. rektor
Anita Elisabet Flo, assisterande rektor