Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom er tilpassa og lett tilgjengelege tilbod for deg som er ung. Dei som jobbar der har teieplikt. Nokre gongar er det godt å ha ein vaksen å snakke med sjølv om ein ikkje har spesielle problem, eller det kan vere ting som er utfordrande og vanskeleg i livet. Du er like velkomen til å kome innom uansett!

Skulehelsetenesta

Sjukepleiar Ragnhild er på skulen kvar tysdag kl. 9 - 14 og torsdag kl. 10 - 14. Du finn kontoret i 2. et. mellom fløy 1 og 2. Det er berre å stikke innom, du treng ikkje å bestille time. 

Elevar og personar kring eleven vert oppmoda om å ta kontakt dersom eleven treng oppfølging frå sjukepleiar. Sjukepleiar kan vise veg vidare ved behov, dette er i tilfelle i samarbeid med den enkelte elev. Aktuelle samarbeidspartnarar kan vere skulelege, fastlege, pedagogisk psykologisk teneste (PPT), barnevern, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller spesialisthelsetenesta. 

Trykk her for å lese om Stryn kommune sitt tilbod: Helsestasjon for ungdom (HFU)

Kvar vår vert det gjeve tilbod om vaksinering mot smittsam hjernehinnebetennelse. På folkehelseinstituttet si nettside kan du lese meir om meningokokksjukdom (smittsam hjernehinnebetennelse).

 

Har du spørsmål?

Ragnhild er på skulen kvar tysdag kl. 9 - 14 og torsdag kl. 10 - 14. Du finn ho på kontoret i 2. et. mellom fløy 1 og 2.

Helsestasjon for ungdom er ope kvar tysdag i skuleåret kl. 14.30 - 16.30. Dei er lokalisert på legesenteret (2. et. over Coop Extra, Setrevegen 4).

Ragnhild Keilen

sjukepleiar
Ragnhild Keilen, sjukepleiar