Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom er tilpassa og lett tilgjengelege tilbod for deg som er ung. Dei som jobbar der har teieplikt. Nokre gongar er det godt å ha ein vaksen å snakke med sjølv om ein ikkje har spesielle problem, eller det kan vere ting som er utfordrande og vanskeleg i livet. Du er like velkomen til å kome innom uansett!

Skulehelsetenesta

Sjukepleiar Ragnhild er på skulen kvar tysdag kl. 9 - 14 og torsdag kl. 10 - 14. Du finn kontoret i 2. et. mellom fløy 1 og 2. Det er berre å stikke innom, du treng ikkje å bestille time. 

Elevar og personar kring eleven vert oppmoda om å ta kontakt dersom eleven treng oppfølging frå sjukepleiar. Sjukepleiar kan vise veg vidare ved behov, dette er i tilfelle i samarbeid med den enkelte elev. Aktuelle samarbeidspartnarar kan vere skulelege, fastlege, pedagogisk psykologisk teneste (PPT), barnevern, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller spesialisthelsetenesta. 

Helsestasjon for ungdom i Stryn kommune (hfu)

Hfu er eit supplement til skulehelsetenesta. Det er eit gratis "drop in"-tilbod for gutar og jenter mellom 13 og 20 år, der du kan treffe lege, helsesøster eller jordmor. Hfu er ope kvar tysdag kl. 14.30 - 16.30 på legesenteret (2. et. over Coop Extra).

På hfu kan du blant anna samtale om/få rettleiing i
 •  seksuell helse og prevensjon, kjønnssjukdomar, graviditet og abort, seksuell legning, seksuelle overgrep
 •  førebygging av kjønnslemlesting og tvangsekteskap
 •  rus og røykeslutt
 •  ungdom og psykiske helse som for eksempel angst og depresjon
 •  vanskelege familieforhold
 •  vold
 •  trivsel/mistrivsel, mobbing
 •  sorg og krise
 •  søvn
 •  ernæring, matvanar, kropp, vekt og spiseforstyrringar
 •  fysisk aktivitet
 •  utvikling og pubertet
 •  prevensjon: informasjon om og resept på ulike prevensjonsmidlar
Vi utfører
 • graviditetstest
 • klamydiatest

Vi deler ut gratis kondomar.

Hfu er også på Facebook: Stryn helsestasjon for ungdom.

Her kan du lese om vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse: Meningokokkvaksine til ungdom 16 – 19 år

Har du spørsmål?

Ragnhild er på skulen kvar tysdag kl. 9 - 14 og torsdag kl. 10 - 14. Du finn ho på kontoret i 2. et. mellom fløy 1 og 2.

Helsestasjon for ungdom er ope kvar tysdag i skuleåret kl. 14.30 - 16.30. Dei er lokalisert på legesenteret (2. et. over Coop Extra, Setrevegen 4).

Ragnhild Keilen

sjukepleiar
Ragnhild Keilen, sjukepleiar