• Logo Stryn vgs

  Velkommen til hospiteringsdagar!

  Stryn vidaregåande skule ønskjer elevar i 9.klasse velkommen til hospiteringsdagar 2. og 3.mars. Planar for dagane finn du på neste side.

 • Foto Blomberg.com

  Den kulturelle skulesekken - "Melting"

  Veit du eigentleg kor mange gonger du kan fly til Thailand før jorda går under? Eller kor mykje CO2 det kostar å laga ei teaterframsyning? 26.februar kl 13 -14 i Stryn Kulturhus - alle elevar, både Vg1, Vg2 og Vg3.

 • Vg1 Bygg- og anlegg  Foto: Johanne Elisabett Sørdal

  Vidaregåande opplæring for vaksne

  Stryn vidaregåande skule tilbyr utdanning for vaksne innan Bygg- og anlegg skuleåret 2020-21. Søknadsfrist 1.mars. For meir informasjon: Sjå Vestland fylkeskommune.no

Fleire saker ›