Stryn vidaregåande skule i vårskrud

Velkomen til Stryn vgs - for deg som vil litt meir!

Er du klar for vidaregåande opplæring? Kom til oss! Vi kan tilby eit trygt og inkluderande miljø, flinke tilsette, gode lokale og ei fantastisk kantine. Skulen ligg midt i sentrum i tettstaden Stryn, innerst i Nordfjord. Vi har i underkant av 300 elevar og 60 tilsette.
Elev på standplass på Ullsheim. Foto: Stryn vgs

Vil du drive med skiskyting i skuletida?

Då er Stryn vgs staden for deg! Vi har landslinje i skiskyting, det betyr at søkjarar frå heile landet kan gå på skule her. Vi kan tilby topp treningstilhøve året rundt og svært dyktige lærarar/trenarar.
6 personar som pratar saman ved Oldevatnet. Foto: Stryn vgs

Nytt vaksenopplæringstilbod komande skuleår

Hausten 2023 startar vi opp utdanningstilbod for vaksne med føremål om fagbrev innan sal, service og reiseliv. Målgruppa er i hovudsak vaksne med norsk som andrespråk, men opplæringstilbodet kan òg rettast mot andre.

Aktuelle saker

19.01.2023

Velkomen til open kveld tysdag 24. januar kl 18

Vi inviterer elevar og føresette i 10. klasse til open kveld på Stryn vgs

Tre smilande jenter som har gruppearbeid. Foto: Reed foto
20.12.2022

God jul!

Vi ynskjer alle ei god og fredeleg jul! Skulestart etter nyttår er 3. januar.

Juletre og ballongar i kantina. Foto: Stryn vgs
02.12.2022

Nissefest

Torsdag 1. desember var det skikkeleg julestemning i kantina!

To nissejenter med mange premiar til nissefesten. Foto: Stryn vgs