• Nikolai Rasmus Sætren  Foto: Stryn vgs

  Fantastisk resultat av Nikolai!

  Nikolai Rasamus Sætren elev ved Stryn vidaregåande skule oppnådde 27 av 28 oppnåelege poeng i 2.runde i fysikk-OL! Vi gratulerer!  

 • Eksamen 2018

  Skriftlig eksamen for elever er avlyst

  Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst. Eksamen for privatister og muntlig eksamen for 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres.  

 • Service og samferdsel på Geiranger Sky Walk 2018  Foto: Gerd Flåten Skarstein

  Salg, service og reiseliv - unike karrieremulegheiter!

  Med fagbrev innan salgs- eller reiselivsfaget har du heile verda som arbeidsplass! Om du vil – kan du gjennom jobben din få sjå og oppleve fleire delar av verda enn mange andre. Utdanninga gir deg attraktive karrieremulegheiter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sjå video:  Stryn vidaregåande skule tilbyr deg denne utdanninga.

 • Opplæringsleilegheit velferdsteknologi  Foto: Johanne Elisabett Sørdal

  Ny og moderne teknologi for elevane på Helse- og oppvekst

  Elevane på Helse- og oppvekst kan øve på moderne teknologi i skulen si opplæringsleilegheita innan velferdsteknologi.  Nasjonale aktørar har bistått skulen i oppdatering, installering og opplæring av ny teknologi. 

 • Vg1 Bygg- og anlegg  Foto: Johanne Elisabett Sørdal

  Nytt tilbod til vaksne på Stryn vidaregåande skule

  Du kan no søkje om plass på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Målgruppa er hovudsakleg vaksne  minoritetsspråklege. Vi skreddarsyr løysingar som passar med lokale behov der du bur, og behova du har for vidaregåande opplæring fram til fagbrev. 

Fleire saker ›