Hopp til hovedinnhold

Miljøfyrtårn

Stryn vgs er sertifisert som miljøfyrtårn

Sertifiseringa legg til rette for ein berekraftig vekst og reduserer belastninga på miljøet. Det inneber blant anna at vi forpliktar oss til å:

  • kjeldesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere kortreist mat og økologiske varer
  • redusere energiforbruket
  • ta miljøomsyn ved innkjøp av varer og tenester
  • rapportere klima- og miljøarbeidet vårt
Miljøfyrtårnlogo.png