Skuleruta

Mange elevar samla på Kåre Rosethplass første skuleveka

Kva tid startar skuleåret, og kva tid er det ferie? Svaret finn du her!

Her er skuleruta for inneværande skuleår:

Skuleåret 2022/2023