Hopp til hovedinnhold

Elevråd og elevrådsstyre

Bilde av medlemmane i elevrådsstyret 2022/2023. Foto: Stryn vgs

Elevmedverknad er eit viktig prinsipp i opplæringa, og skulen skal førebu elevane på å delta i demokratiske avgjerdsprosessar og stimulere til samfunnsengasjement.

Elevrådet og elevrådsstyret ved skulen

Elevrådet representerer alle elevane. Det er organisert slik at kvar klasse vel sin representant (med vara).

Elevrådet har også eit styre. Miljøkoordinator fungerer som tilretteleggar for elevrådsarbeidet.

Elevrådet 2022/2023:

Klasse

Tillitsvald

Vara

1BAA Mohamed Ahmed A. Said Christer Strand Breidablik
1BAB Daniel Vilnes Gjervik Jakob Osvold Sunde
1HOA Aya Adham Abdo Bara Ahmad Agha
1SEA Amund Max Brekke Taiba Ali Al-Najris
1STA Synne Brynestad Erdal Tiril Flo
1STB Rebekka Fredheim Urne Loen Øen Omberg
1TPA Andreas Vik Sander Sølvberg Teigen
2BYA Matias Lunde Sætre Gaute Lindvik Erdal
2HEA Maria Cecilie N. Aardalsbakke Emilie Selstad
2STA

Mathias Loen

Selma Guddal Breivik

Hans Teodor O. Haugen

Emil Lindvik Aaning

2STB

Finn Haukaas

Elida Fuglem

Sofie Njøten

Eirik Stensaker Tvinnereim

2TLA Geir Magne H. Orheim Markus Lindvik Gjerde
3STA

Eline Mathea Myren

Erik Paulsen

Linnea Melheim Espe

Jørgen Trøsken

VO-BY Peder Andreas Bakke Ruben Buset
VO-RM Saniha Ahmad Agha  
GMU Naomi Mugisho Abulkarim A. I. Hassan

Elevrådsstyret 2022/2023:

Eline Mathea Myren, leiar

Elida Fuglem, nestleiar

Geir Magne Haugstad Orheim, medlem

Matias Lunde Sætre, medlem

Mathias Loen, medlem

Maria Cecilie Nesheim Aardalsbakke, medlem

Rebekka Fredheim Urne, medlem

Amund Max Brekke, medlem

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Anders Magne Bruvoll

rektor
Anders Magne Bruvoll, rektor

Therese Dispen

miljøkoordinator
Therese Dispen, miljøkoordinator