Elevråd og elevrådsstyre

Bilde av dei sju medlemmane i elevrådsstyret 2021/2022. Foto: Stryn vgs

Elevmedverknad er eit viktig prinsipp i opplæringa, og skulen skal førebu elevane på å delta i demokratiske avgjerdsprosessar og stimulere til samfunnsengasjement.

Elevrådet representerer alle elevane på skulen. Det er organisert slik at kvar klasse vel sin representant (med vara).

Elevrådet har også eit styre. Miljøkoordinator fungerer som tilretteleggar for elevrådsarbeidet.

Elevrådsstyret 2021/2022:

Patrick Watral Garlid, leiar

Mina Flo Håvik, nestleiar

Grete Lene Lillestøl Tvinnereim, medlem

Lena Øyaland Egset, medlem

Jon Magnus Sollid, medlem

Martine Erdal-Henriksen, medlem

Oliver Gundersen, medlem

Elevrådet 2021/2022:
Klasse Tillitsvald Vara
1BAA Oliver Gundersen Viljar Lyslo Søndenå
1BAB Magnar Fredheim Sigve Muri
1HOA Tirild-Elen Stensaker Inga-Sofie Starheim Aahjem
1STA Mathias Loen og Daniela Farkasova Verona Grov Kämpf og Ammar Omar Aldibil
1STB Sofie Njøten og Elias Helset Jon Kristoffer Kveen Øvre-Flo og Elida Fuglem
1TIF Arnar Tøfte Heimlid Geir Magne Haugstad Orheim
2BYA Patrick Watral Garlid Tobias Tansøy Veum
2HEA Martine Erdal-Henriksen Vilde Sævold
2STA Trygve Myrold og Linnea Melheim Espe Emma Dorthea Lødemel og Eirik Flo Stavik
2TLA Glenn Ervik Honningsvåg Roar Severin Ervik
3STA Mina Flo Håvik og Lene Øyaland Egset Jens Aarnes Kleppe
3STB Grete Lene Lillestøl Tvinnereim og Jon Magnus Sollid Thusika Sonja Velalakan og Sander Sande Tenden
VO-bygg Ruben Buset Tamara de Baedts
GMU 1 og 2 Aya Adham Obdo Asmaa Maan Alkubaani

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Anders Magne Bruvoll

rektor
Anders Magne Bruvoll, rektor

Therese Dispen

miljøkoordinator
Therese Dispen, miljøkoordinator