Hopp til hovedinnhold

Elevråd og elevrådsstyre

Bilde av medlemmane i elevrådsstyret 2023/2024. Foto: Stryn vgs

Elevmedverknad er eit viktig prinsipp i opplæringa, og skulen skal førebu elevane på å delta i demokratiske avgjerdsprosessar og stimulere til samfunnsengasjement.

Elevrådet og elevrådsstyret ved skulen

Elevrådet representerer alle elevane. Det er organisert slik at kvar klasse vel sin representant (med vara).

Elevrådet har også eit styre. Miljøkoordinator fungerer som tilretteleggar for elevrådsarbeidet.

Elevrådet 2023/2024:

Klasse Tillitsvald Vara
1BAA Gustav Fredheim Jonathan Blakset
1BAB Kevin Tendeland Haakon Ulvedal
1HOA Naima Mohamed Ahmed Mads Adrian Brendehaug Lysen
1HOB Sophia Prekas Divine Umurheri Namwira
1STA

Karsten Hauge

Frida Indrebø Heisig

Trygve Foss Hagen

Martinus Myklebust Hesjedal

1STB

Catrin Sanden

Rasmus Otterdal Heggen

Oline Sæbø

Ola Svidal

1TPA Mathias Hammer Bergh Marcel Filip Kucab
1TPB Erling Roset Kasper Egge Gjervik
2BMOA/TMFA Mats Emil Olsen Jakob Osvold Sunde
2HEA Cornelia Agathe Husevåg Ane Heggdal Aabrekk
2STA/B

Selma Eikenes Isehaug

Tarjei Tøfte Heimlid

Jonas Rand Hopland

Rebekka Freheim Urne

2TOLA

Vilde Kristin Silden Vinsrygg

Sofia Fredlund

3STA

Mathias Loen

Hans Teodor Opsahl Haugen

Emil Lindvik Aaning

Daniela Farkasova

3STB

Rebecca Agnethe Tvinnereim

Finn Haukaas

Eirik Stensaker Tvinnereim

Edvard Haugen

V1SRA

Crystal Rose Lloyd

Hamza Mohammed Zarour

V2KOSA

Diana Chopalaeva

Haitham Ismail Murad

 

Elevrådsstyret 2023/2024:

Finn Haukaas, leiar

Mathias Loen, nestleiar

Gustav Fredheim

Mats Emil Olsen

Naima Mohamed Ahmed

Rebecca Agnethe Tvinnereim

Selma Eikenes Isehaug 

Tarjei Tøfte Heimlid

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Anders Magne Bruvoll

rektor
Anders Magne Bruvoll, rektor

Therese Dispen

miljøkoordinator
Therese Dispen, miljøkoordinator