Elevundersøkinga 2022/23

Jon og Recheal syter for havregrynsgraut kvar morgon

Vi gjennomfører den nasjonale elevundersøkinga i veke 45 - 47.

Undersøkinga gjev elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga vert lagra og nytta til å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane, både på lokalt og nasjonalt plan.

Her kan du lese meir om elevundersøkinga:

Informasjon til foreldre

Informasjon til elevar