Stryn vidaregåande skule
Hoven

God Sommar!

21. juni 2020

Med bildet frå Hoven og Vg3 sin avslutningsfest ønskjer vi elevar, foreldre, tilsette og samarbeidspartar gjennom året Ein riktig fin og solrik sommar!

Aktivitetsdag  Foto: Stryn vidaregåande skule

Kreativ aktivitetsdagar via Teams

07. juni 2020

Kreative dagar for elevane på studiespesialiserande der "Kompani Bruvoll", beachvolleyball, zumba, styrketrening og leikar stod på programmet. Elevane skulle dokumentere med bilde og film via Teams frå ulike postar og oppgåver. Svært vellykka etter ei lang periode med korona som hovudfokus.

Lånekassen tilbyr både lån og stipend - her illustrert som ein haug med pengar

Info frå Lånekassen for neste skuleår

27. mai 2020

Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrifta om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021. 

Eksamen 2018

Standpunkt og klagefristar

27. mai 2020

Ønskjer du å klage på ein karakter, må du gjere dette innan 10 dagar etter at karakterane vert publisert i SkuleArena. NB! For Vg3-elevane gjeld ein hurtigklagefrist. Les meir her.

Vestland

Inntak til skuleåret 2020-21

27. mai 2020
  • Første inntak er 8. juli med svarfrist 22. juli.
  • Andre inntak er 29. juli med svarfrist 5. august.
  • Tredje inntak er 10. august og du svarer ja til plassen ved å møte opp første skuledag.

Meir informasjon: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/inntak/

Mentoropplæring juni 2020   Foto: Therese Dispen

Nye elevmentorar

10. juni 2020

Ressursgruppa i Drømmeskolen har denne veka hatt 18 nye elevmentorar i opplæring. Dei er no klare til å ta imot alle nye elevar som kjem til skulen i august. Godt jobba av både mentorar og ressurspersonar!

På kroken Ub   Foto: Sonja Øvre - Flo

Vi gratulerer "På kroken UB" med finaleplass i NM

01. mai 2020

"På kroken UB"  frå Stryn vidaregåande skule fikk 3. plassen i kategorien "Størst verdiskapingspotensiale" på digitalt NM for ungdomsbedrifter 2020! Fantastisk godt jobba av lærar Sonja og elevane!

 
støttetelefon

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

29. mars 2020

Vestland fylkeskommune opprettar ein støttetelefon, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Du kan ringe 51 20 71 21. Telefonen er open 12.00-18.00 måndag-fredag.

Russ 2020

Informasjonsskriv til russen 2020

23. mars 2020

Fylkesdirektøren for opplæring i Vestland og samarbeidsgruppa for russen 2020 i Vestland har etablert eit russeråd for å få til eit tett samarbeide med dei lokale russestyra. Les brevet her.

Instituto Hispanico de Murcia Lise Fure Håvik , Felipe Espada (manager) og Lucia Trvalcova Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Lise og Lucia – flotte ambassadørar for Stryn og Norge

23. mars 2020

Elevane Lise Fure Håvik og Lucia Trvalcova frå Vg2 Reiseliv på Stryn vidaregåande skule er nyleg tilbake frå eit tre vekers utdanningsopphald i Murcia i Spania.