Stryn vidaregåande skule
Elevar

Dei fleste får førstevalet!

05. juli 2019

3614 søkjarar til vidaregåande opplæring har i dag fått tilbod om skuleplass på det programområdet dei hadde som førsteval. Det er 89 prosent av alle søkjarane med ungdomsrett.

Foto som syner ein flott sommardag i Olden. Det er blå himmel, i framgrunnen ser i gras og villblomar, og i bakgrunnen - på andre sida av fjorden - ruver fjella. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

God Sommar!

26. juni 2019

Vi ønskjer elevar, foreldre, tilsette og samarbeidspartar gjennom året - Ein riktig God Sommar!

Lighthouse

Inntak skuleåret 2019-2020

18. juni 2019

Tidsplan for inntak skuleåret 2019-2020

  4. juli - melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak
 11. juli - svarfrist første inntak
 26. juli - melding om andre inntak
  2. august - svarfrist andre inntak 

 12. august - skulane overtek inntaket
 19. august - skulestart

Inntakstelefon har nummer 57 63 81 00 og er open frå 1200 til 1400

Støtta barnekreftforeininga: Servicegjengen UB ved VG1-Service og Samferdselselevar ved Stryn vgs. Bak til venstre: Johannes Garlid Tenden, Håkon Hammer Bergh, Siri Oline Lillestøl, Cristine Indrebø Turøy, Mussie Melake, Magnus Vik Skrede, Kristoffer Gjerde Årdal og Arild Østerbø. F.f.v: Kjell Sunde Haugen, Lars Martin Melheim, Sondre Skåden Aarreberg, Lise Fure Håvik, Malin Riise Gran, Dawid Michalski, Marius Sunde Haugen og Lucia Trvalcova. Ikkje til stades: Anders Sverre Sande Hoem  Foto: Stryn vgs

Ungdomsbedrift støtta Barnekreftforeininga

01. juli 2019

«Servicegjengen UB» ved Stryn vidaregåande skule gav overskotet sitt til Barnekreftforeininga.

Best i Norge! Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Stryn vidaregåande skule - Best i Norge på gjennomføring!

14. juni 2019

Stryn vidaregåande skule er best i Norge på gjennomføring i vidaregåande opplæring både på yrkesfag og på studiespesialiserande. Resultata vart feira med kake på personalrommet i dag - spandert av fylkesdirektøren for opplæring. 

Illustrasjonsbilde

Starte som elev på Vg1? Då treng du elev-PC!

26. juni 2019

Alle Vg1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag. Nye elevar som startar i Vg1 for første gong kan kjøpe subsidiert elev-pc gjennom Atea. Ver merksam på at enkelte program har krav om kva datamaskin du må ha. 

Her kan du lese meir om elev-PC ordninga til Sogn og Fjordane fylkeskommune

Bedritsattestar til entreprenørskapsklassen Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Bedriftsattestar til entreprenørane

21. juni 2019

Elevane på studiespesialisering som har teke Entreprenørskapsfaget dette skuleåret fekk i går utdelt attestar av Holger Aasen frå Ungt Entreprenørskap. Faget har vore gjrennomført i samarbeid med lokalt næringsliv og faglærar Sonja Øvre-Flo. 

Foto: Anne-Mari Aalerg Fjordingen

Ønskjer seg små steg mot grønt reiseliv

18. juni 2019

Fjordingen har utfordra Vg2 Reiseliv på korleis dei ser på klima- og miljøfokuset. Les artikkelen

1STA og 1STB i Briksdalen   Foto: Leiv Arne Egseth

Fagleg ekskursjon til Briksdalen

11. juni 2019

På fredag var det praksisnær undervisning i geografi, samfunnsfag og naturfag for elevane på Vg1 studiespesialisering. Per Ingebrigt, Hans Petter og Leiv Arne stod for undervisningsopplegget og avrunda med grilling på Kleivane.

Elevmentorar skuleåret 2019-20

Nye elevmentorar på opplæring

11. juni 2019

Miljøkoordinator Therese og ressursgruppa hadde sist veke opplæring av nye elevmentorar til skuleåret 2019-20.