Stryn vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Historie

Historie

Vidaregåande opplæring i Stryn i 100 år

13.juni 2012 var det 100 år sidan Amtstinget for Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane fylke) kom saman i Stryn.

Fire flotte damer.jpg

Frå 100 års jubileet 2012.
Fire flotte damer: Kirsti Bjørkedal - tidlegare  lærar på husmorskulen, Kirsti Horne - rektor Stryn vidaregåande skule, Borghild Ness - tidlegare rektor på husmorskulen,og Bekka Skaasheim - fylkesdirektør for opplæring.                 Foto: Stryn vidaregåande skule
 

Tingsetet varte frå 3. til 13. juni 1912.
Tingsetet i 1912 vart halde på Hotel Central på Visnes i Stryn og den nye husmorskulen vart etablert nettopp her.

Nordre Bergenhus Amtsting på Visnes i Stryn i 1912.jpg

Nordre Bergenhus Amtsting samla på Visnes i Stryn i 1912.

Første kullet husmorskulen 1913.jpg

Det første kullet på husmorskulen i Stryn.

Gamle husmorskulen.jpg

Hotel Central på Visnes som vart husmorskule i Stryn i 1913.