Hopp til hovedinnhold

Velkomne til orienteringsmøte for føresette!

Fontena på vestsida av skulen. Foto: Stryn vgs

Alle møta startar med ein fellesdel i auditoriet.

Tidspunkt for møta:

Tysdag 29. august kl 18 for vg1 studiespesialisering

Onsdag 6. september kl 18 for vg1 bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag

Onsdag 13. september kl 18 for alle vg2-klassar.

Saker:

 1. Informasjon om skulen
  • Presentasjon av tilsette
  • Elevtenesta
  • Draumeskulen
  • Tilgang til Visma InSchool (VIS) for føresette
 2. Fråværsreglement
  • 10 %-regelen
  • Føring av fråvær i VIS
 3. Eventuelt

Etter fellesmøtet vert det klassevise samlingar med kontaktlærar til eleven. Der får de meir informasjon om det aktuelle programområdet eleven går på. Det vert også val av foreldrekontakt.

Det er elles høve til å snakke med/gjere avtale med rådgjevar og avdelingsleiar for dei som ynskjer det.

Vel møtt!