Hopp til hovedinnhold

Ungdata-undersøkinga 2024

Elevar et lunsj i kantina. Foto: Reed foto

Ungdata-undersøkinga vert gjennomført i veke 4 - 7

Alle elevar i vidaregåande skular i Vestland får tilbod om å delta

Målet med undersøkinga er mellom anna å få ei oversikt over korleis ungdom har det, og kva dei driv med på fritida. Undersøkinga vert gjennomført elektronisk, og det er sett av ein skuletime til å svare.

Trykk her for meir informasjon til elevar og føresette om undersøkinga (PDF)