Stryn vidaregåande skule
Blås reint: Peter M. Frausing, Kaisa Vollsnes Wemby og Diogo Parcerias i elevbedrifta «Blås Reint UB» skal marknadsføre og selje promilletestarar og gje ein del av inntektene til rusførebyggjande tiltak i Stryn. Dei har og sikra seg mentorhjelp i Even Dispen (t.v.) ved Nordfjord Trafikk og Jørn Sønsterudbråten i Fagre Stryn AS (t.h.).  Foto: Roger Oldeide

Blås reint: Peter M. Frausing, Kaisa Vollsnes Wemby og Diogo Parcerias i elevbedrifta «Blås Reint UB» skal marknadsføre og selje promilletestarar og gje ein del av inntektene til rusførebyggjande tiltak i Stryn. Dei har og sikra seg mentorhjelp i Even Dispen (t.v.) ved Nordfjord Trafikk og Jørn Sønsterudbråten i Fagre Stryn AS (t.h.). Foto: Roger Oldeide

Ungdomsbedrifta "Blås reint" set fokus promillekøyring

Bedrifta skal marknadsføre alkometer under slagordet «Ikkje la hjula trille før du er utan promille». Inntektene frå salet skal gå til lokale rusførebyggjande tiltak.

Tips ein ven Skriv ut